Reference: 1717/1998/1

Judgement Details


Date
25/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ATTARD JOSEPH ET vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, NOTIFIKI RIKJESTI META MAGHMULA KONTRA L-GVERN
Summary
Kull rikors, citazzjoni, jew att gudizzjarju iehor maghmul kontra l-Gvern ghandu jigi notifikat lilkull kap ta' Dipartiment tal-Gvern li kontra tieghu jkun dirett u lill-Avukat Generali, u kull terminu biex issir risposta jew nota ta' l-eccezzjonijiet dwar Att bhal dak minn kull Kap ta' Dipartimenttal-Gvern li jkun konvenut jew intimat fi proceduri gudizzjarji ma jibdiex jiddekorri qabel ma l-Att jigi notifikat lill-kap jew kapijiet ta' Dipartimenti tal-Gvern li kontra taghom ikun dirett u lill-Avukat Generali. In-notifika lill-Avukat Generali issir bla hlas lir-Registratur.

Jekk tali notifika ma ssirx ma jibdiex jiddekorri z-zmien ghall-prezentata tal-eccezzjonijiet.

Kjarament difett konsistenti fin-nuqqas ta' xi notifika jista' jigi sanat billi ssir tali notifika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info