Reference: 1297/2000/1

Judgement Details


Date
16/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GOLD CIRCLE DEVELOPMENTS LTD vs BOL LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, DISKREZZJONI TAL-QORTI FL-GHOTI TA` ZMIEN GHALL-PURGAZZJONI TAL-MORA - ENFITEWSI, IL-QORTI TISTA` TAGHTI L-PURGAZZJONI TAL-MORA ANKI META D-DIRETTARJU MA JAGHMILX TALBA GHALL-HLAS TA` L-ARRETRATI TA` CENS
Summary
F'azzjoni ghax-xoljiment ta' koncessjoni enfitewtika minhabba n-nuqqas ta' hlas tal-canone, il-purgazzjoni tal-mora tista' tinghata mill-Qorti avvolja d-direttarju ma jitlobx il-hlas tal-arrettrati tac-cens, izda jitlob biss ir-rizoluzzjoni tal-koncessjoni enfetewtika, u dana peress li l-Artikolu 1519(2) tal-Kodici Civili jaghti lill-Qorti l-poter li tikkoncedi zmien ghall-purgazzjoni, mhux dependenti fuq il-fatt li d-dominus jitlob hlas ta' l-arretrati, izda tista' tigi invokata kull meta r-rizoluzzjoni tkun mitluba ghar-ragunijiet kontemplati fl-Artikoli 1517 u 1518 tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info