Referenza: 2670/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/01/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A., CARUANA DEMAJO GIANNINO, CAMILLERI GINO
Partijiet
HARVEY CATHARINA vs DR CARUANA GALIZIA PETER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GURISDIZZJONI, MUMENT RELEVANTI SABIEX TIGI STABILITA - GURISDIZZJONI, PERSUNA LI TKUN QEGHDA F`MALTA
Fil-Qosor
L-Art. 742 tal-Kap. 12 jiddisponi s-segwenti:

742. (1) Bla hsara ta' fejn il-ligi tiddisponiespressament xort'ohra, il-Qrati Civili ta' Malta minghajr ebda distinzjoni jew privilegg, ghandhomgurisdizzjoni biex jisimghu u jiddeciedu lkawzi kollha li jirrigwardaw il-persuni hawn taht imsemmija:

...

(b) kull persuna, sakemm jew ghandha d-domicilju taghha jew tkun toqghod jew tkun qeghda Malta;

Meta fl-artikolu 742, tal-Kap. 12, il-ligi tirreferi ghal "kull persuna" utabbinaha, fost ohrajn, ma' mera presenza, linja hawn qeghda necessarjament, tirreferi ghall-presenza tal-parti konvenuta fuq il-principju ta' "ubi te invenio, ibi te convenio". Diversament ikun tassew ifisser li jkun bizzejjed ghall-parti attrici li tkun jew tigi Malta u tharrek lil min trid indipendentement minn kull konsiderazzjoni ohra rigwardanti l-parti konvenuta - haga dina li legalment hija inaccettabbli.

Gie ritenut f'gudikati precedenti illi normalment il-punt relevanti sabiextigi stabilita l-gurisdizzjoni huwa dak tal-prezentata tac-citazzjoni. Madanakollu l-Qorti xorta wahda jkollha gursidizzjoni jekk il-konvenut ikun agixxa illegalment sabiex inezza' lill-Qorti mill-gurisdizzjoni.

Hawnhekk il-Qorti ikkonkludiet li meta l-attur jistitwixxi kawza kontra persunaf`Malta fuq il-presuppost li tali persuna tkun tinsab f`Malta proprju ghaliex tali persuna tkun frekrwentement f`Malta izda sussegwentement jirrizulta li l-konvenut ikun assenti, il-proceduri jkunu jistghu jitkomplew billi jigu nominati kuraturi sabiex jirrapprezentaw lill-assenti. Pero`, jekk taliprocedura ma tigix segwita, l-proceduri jkunu nulli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni