Referenza: 628/1989/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/05/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
VELLA DR. LOUIS ET vs DIRETTUR TAL-LOTTU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARBITRAGG, IRID JIGI REDATT BIL-MIKTUB AD VALIDITATEM - AVUKAT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - CITAZZJONI, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - ECCEZZJONIJIET, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - LOKAZZJONI, GVERN TA` MALTA JGAWDI MILL-PROTEZZJONI TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - MANDAT, META L-MANDATARJU JISTA` JAGHMEL TRANSAZZJONI F`ISEM IL-MANDANT
Fil-Qosor
Il-Gvern jgawdi mill-protezzjoni tal-Kap. 69 bhal kull inkwilin iehor. Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq il-partijiet ghar-rigward ta' kirja gdida ta' fond kummercjali li dwarhom tkun qed issir kirja originali.

Il-Qrati taghna dejjem zammew li r-rapport li jghaddi bejn il-klijent u l-Avukat u l-Prokuratur Legali li huwa jqabbad ghall-affarijiet tieghu gudizzjarji, huwa dak tal-mandat.

L-Avukat m'ghandux bzonn jaghmel provi fis-sens li huwa rcieva l-inkarigu minghand il-klijent, ghaliex l-asserzjoni tieghu hija bizzejjed bhala prova ta' l-inkarigu.

Una volta li ftehim sabiexjitqabbad arbitru huwa validu, isegwi li l-valutazzjoni tal-arbitru torbot il-partijiet minghajr il-bzonn ta' stipulazzjoni espressa f'dak is-sens.

Il-mandatarju jista' jikkomprometti fl-interess tal-mandant tieghu purche' ghal dan l-iskop il-mandat ikun mhux biss espress imma wkoll specjali. Jigifieri li mhux bizzejjed li mandatarju jkollu l-fakolta' generika li jikkomprometti u jittransigi imma hija mehtiega l-fakolta' specjali li jikkomprometti jew jittransigi l-pendenza partikolarili tkun fil-kwistjoni.

Meta n-nullita' ma tkunx espressament pronunzjata mil-ligi, jigifieriipso iure, imma biex tigi maghrufa ikun hemm bzonn ta' ezami serju u b'konjizzjoni ta' kawza, u danb'intervent tal-Qorti, l-istess nullita' trid tigi proposta b'azzjoni u mhux b'eccezzjoni.

Il-kelma "talba" fid-dizzjoni ngliza hija migjuba mill-kelma "demand" ma tistax hlief tfisser azzjoniu mhux eccezzjoni.

Arbitragg informali irid wkoll jigi redatt taht piena ta' nullita' taht forma skritta, pubblika jew privata, altrimenti l-arbitragg jitqies daqs li kieku qatt ma kien gie kostitwit, jorbot altrimenti finalment lill-kontraenti ta' dak l-att u kellu japplika l-principju pactasunt servanda.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni