Referenza: 1/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/01/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PORTELLI ALFRED vs KUMMISSARJU TAT-TAXXI INTERNI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTI GUDIZZJARJI, NULLITA` TA`
Fil-Qosor
In-nullita` hija mezz estrem li l-legislatur jirrikorri ghaliha biss f`kazijiet ta` necessita`.

Gie fil-fatt ritenut illi "n-nullita` hija haga odjuza u ghandha tigi ordnata meta espressament komminata mil-ligi". Effettivament, "in-nullita` ma tistax tigi desunta meta mhux espressament stabbilita minn disposizzjonijiet li jirrigwardaw proceduri specjali".

L-Artikolu 789 tal-Kap. 12jikkontempla zewg tipi ta' nullita`, dik testwali (subinciz (a)) u dik virtwali (subincizi (c) u (d) konsistenti ghal (c) fis-semplici vjolazzjoni tal-forma, anke jekk mhux taht piena ta' nullita`,u dik tal-paragrafu (d), cjoe, meta l-att ikun nieqes minn xi partikolarita` essenzjali espressamentmehtiega mil-ligi. Taht (c) titratta minn kondizzjoni ta' formalita`; taht (d) titratta mill-element kostitutiv tac-citazzjoni.

In kwantu jirrigwarda s-subinciz (c) il-ligi tipprovdi li l-eccezzjoni tan-nullita` setghet biss tinghata kemm il-darba dik il-vjolazzjoni tkun giebet lill-partili titlob in-nullita` pregudizzju li ma jistax jissewwa xort'ohra hlief billi l-att jigi annullat.

Jghodd imbaghad ukoll ghas-subinciz (d) il-proviso li jahseb li l-eccezzjoni ma hijiex sostenibbli "jekk dak in-nuqqas jew vjolazzjoni jkunu jistghu jissewwew taht kull disposizzjoni ohra tal-ligi".

Ghalhekk in-nullita` m'hijiex is-sanzjoni applikabbli, ghaliex din is-soluzzjoni radikali biex tigi applikata jehtieg l-elementi ta' l-inevitabilita` tan-necessita` li ma tistax tigi aggirata minghajr pregudizzju gravi ghall-parti l-ohra. Barra mill-element ta' pregudizzju irriversibbli; dak li ma jistax jissewwa jekk mhux bl-annullament. Huwa bizzejjed assodat fil-gurisprudenza li kull meta huwa possibbli u sakemm il-ligi ma timponix in-nullita`, l-atti gudizzjarji ghandhom jigu salvati, sabiex fost hwejjeg ohra, jigu evitati r-ripetizzjonijiet ta' l-atti u l-moltiplikazzjonijiet ta' l-istess.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni