Reference: 2/2002

Judgement Details


Date
10/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCHEMBRI JEAN ET vs QUEEN'S DRY CLEANERS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GUSTIZZJA NATURALI, KUNCETT TA` - TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, DETTALL MEHTIEG FL-GHOTI TAL-MOTIVAZZJONIJIET TAD-DECIZJONIJIET TA` - TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, HATRA TA` ESPERTI TEKNICI - TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, KUNCETT TA` GUSTIZZJA NATURALI
Summary
Koncettwalment, gustizzja naturali tfisser l-applikazzjoni u l-harsien tal-principju baziku essenzjali tas-smiegh xieraq.

It-Tribunal tal-Konsumatur ghandu l-fakolta` li jaghzel jekk jahtarx espert tekniku u in oltre il-Kap 378 tal-Ligijiet ta` Malta jipprovdi li t-Tribunal ghandu jiddezistimilli jahtar esperti teknici fir-risoluzzjoni tal-kwistjonijiet li jkollu quddiemu.

L-Arbitruma ghandux joqghod jaghti motivi imtawwlin dwar kif ikun wasal ghad-decizjonijiet tieghu, izda jkunbizzejjed li jelenka d-dettalji ewlenin li jkun sejjes id-decizjoni tieghu fuqhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info