Reference: 77/1998/3

Judgement Details


Date
10/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PALMAR LIMITED vs CIANTAR VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA ATTAKKATA - SENTENZA, SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TA` WAQT RITRATTAZZJONI
Summary
Il-Ligi timponi zewg rekwiziti bazici ghall-akkoljiment tat-talba li tordna t-twaqqif ta' l-ezekuzzjoni ta' sentenza tul il-pendenza ta' proceduri ta' ritrattazzjoni:

1) L-ghoti ta' garanzija tajba ghall-ezekuzzjoni tas-sentenza. Ir-rikorrent ghandu jipprovdi garanzija adegwata, konsiderati d-drittijiet tal-intimat gja akkwiziti bis-sentenza attakkata. Dan anke ghal motiv illi t-talba ghas-sospensjoni hi deroga ghar-regola sancita fis-subinciz (1) ghall-Artikolu 823 u li tafferma li "t-talba ghar-ritrattazzjoni ma twaqqafx l-esekuzzjoni tas-sentenza attakkata".; u

2) Li l-parti li tippromwovi t-talba tissodisfa lill-qorti illi l-ezekuzzjoni tas-sentenza aktarx tikkaguna pregudizzju akbar lil dik il-parti milli t-twaqqif ta' l-ezekuzzjoni tkun tikkaguna lill-parti kuntrarja. F'dan ir-rigward giet segwita l-prassi li fejn is-sospensjoni tkun ta' zgumbrament, sakemm ma jirrikorrux ragunijiet tabilhaqq specjali, 'prima facie' ghallanqas, il-pregudizzju ta' min ikun kolpitbl-izgumbrament huwa aktar minn dak ta' min ser jirriprendi hwejjgu lura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info