Reference: 1343/1993/2

Judgement Details


Date
25/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
KUMMISSARJU TAT-TAXXI NTERNI vs SERGE JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LIGI, DRITTIJIET KWEZITI - LIGI, RETROATTIVITA` TA`
Summary
Il-ligijiet fiskali huma suggetti bhal-ligi komuni ghall-principju ta' non retroattivita. L-istess ligijiet fiskali japplikaw ruhhom u ghandhom setgha u effikacja ghall-attijiet u trasferimenti li jsiru waqt li huma attivi. Bhala konsegwenza ulterjuri tat-tieni principju fuq menzjonat ghall-attijietu trasferimenti li jkunu saru taht il-ligi antika jew precedenti ghall-gdida, l-istess huma retti mil-ligi li tahtom ikunu gja' kompjuti. L-atti mibdija taht il-ligi antika, li jestendu ruhhom taht il-gdida, ghandhom ikunu imperati minn dina l-ahhar ligi. Fejn ikun jezisti veru u propju dritt kwezit kompjut taht il-ligi antecedenti dan ghandu effikacja fih innifsu li jirrezisti ghall-applikazzjoni tal-ligi, anke fiskali, gdida f'kaz ta' mutament tal-ligi anterjuri.

Dawn il-principji m'humiex assoluti billi jistghu jsibu eccezzjoni u limitazzjoni fil-kazijiet kollha fejn il-ligi espressament tiddisponi diversament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info