Reference: 128/1998/1

Judgement Details


Date
25/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GRECH JOSEPH vs SPITERI SAVIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, BL-IMNUT - BEJGH, BL-INGROSSA - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-IMNUT - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-INGROSSA
Summary
Il-ligi nostrana taghmel enfasi fuq in-natura tal-kompravendita u jekk din kienitx wahda bl-imnut jew bl-ingrossa. Titlob ezami ta' transazzjoni kummercjali fiha nnifisha aktar milli mill-kwalita' aktar milli tal-professjoni tal-kontraenti u cioe' jekk dawn kienux jew le fin-negozju.

Xiri ta' oggett ghal skop kummercjali u cioe sabiex dan jerga' jinbiegh jammonta ghal bejgh bl-ingross.

Dak li kien jiddistingwi l-bejgh bl-ingrossa mill-bejgh bl-imnut huwa l-fatt illi filwaqt li l-grossista principalment kien ibiegh lill-persuni li jinnegozjaw fil-merca mibjugha, l-imnutant principalment ibiegh lill-konsumatur fi kwantitajiet zghar skond il-htigijiet tieghu.

F'materja ta' preskrizzjoni gie dejjem stabbilit fil-gurisprudenza illi din l-eccezzjoni ghandha tigi invokata mill-parti u ma tistax il-Qorti tissolleva eccezzjoni bhal din ex ufficio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info