Reference: 645/1981/1

Judgement Details


Date
08/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
CAMILLERI PAUL vs MIFSUD SILVIO ET NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INDEBITI SOLUTIO, ELEMENTI TA`
Summary
F'azzjoni ghal indebiti solutio l-attur irid jipprova t-tlett elementi tal-azzjoni: (a) Illi huwa hallas l-ammont minnu reklamat; (b) Li dak li hallas ma kienx minnu dovut lil min hallsu; (c) Li kienhekk hallas minhabba zball.

Il-ligi taghti l-azzjoni ghar-radd tal-hlas mhux misthoqq mhux biss meta kull ma thallas ma kienx misthoqq ; imma wkoll meta ghalkemm xi hlas kien misthoqq hallas izjed minn kemm kien misthoqq u jekk jigri hekk min ihallas jista' jfittex ghar-radd taz-zejjed imhallas. Biex ir-radd tal-hlas mhux misthoqq jista' jintalab bil-jedd jenhtieg li dan il-hlas ikun sar bi zball u dana l-izball kien "di fatto".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info