Reference: 585/1997/1

Judgement Details


Date
08/05/2001
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO, ARRIGO NOEL V.
Parties
BONELLO IRENE DR vs ONOR PRIM' MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, UZU TA` KLIEM DENIGRATORJU F`ATTI GUDIZZJARJI
Summary
Il-Konvenzjoni Ewropeja u l-Kostituzzjoni jitkellmu dwar "tortura" u "piena" inumana jew degradantitaht l-istess kappa. Jidher li "trattament degradenti" irid jiskaturixxi minn sitwazzjoni "fejn l-oggett ta' tali diportament ikun taht il-kontroll tal-persuna li tezercitah u inoltre li tali trattament ikun ta' certa gravita'."

Il-protezzjoni moghtija mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni Ewropeja mhix intiza sabiex tiddefendi lill-individwu mill-uzu ta` kliem allegatament denigranti f`atti gudizzjarji.

Atti gudizzjali huma atti procedurali li finalment huma taht il-kontroll shihtal-Qorti. Ir-regoli tal-procedura jipprovdu proprju dak li ghandu jsir f'kazi fejn kliem jew termini jmorru 'l hinn minn dak li hu mehtieg jew konsentit ghall-ahjar andament ta' kawza. Jista' l-intervent tal-Qorti, jew qabilha bl-intervent tar-Registratur, li tali atti ma jigux accettati imma b'daqstant ma jfissirx li kull fejn isir intervent simili jkun ifisser ukoll li sar oltragg.

Il-kancellament ta` kliem jew termini li jmorru 'l hinn minn dak li hu mehtieg jew konsentit mill-atti gudizzjali jaghti rimedju effettiv lil min iqajjem l-ilment u ghalhekk kwalsijasi rimedju ulterjuri, inkluz dak kostituzzjonali, ikun superfluwu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info