Reference: 11/1999/1

Judgement Details


Date
02/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
PACE MARIANO ET vs THEUMA ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, APPELL FUQ INTERPRETAZZJONI U EVALWAZZJONI TA` FATT - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA`
Summary
Appell mit-Tribunal ghal Talbiet Zghar huwa limitat ghas-segwenti possibilitajiet:

a) fuq kull haga li jkollha x'taqsam mal-gurisdizzjoni tat-Tribunal;
b) fuq kull kwistjoni ta' preskrizzjoni;
c) fuq kull nuqqas ta' tharis tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2) tal-artikolu 7 - jigifieri kazi fejn il-parti tattakka t-talba bil-mezz ta' eccezzjoni, li tinvolvi kwistjoni li taqa' barra mill-gurisdizzjoni tat-Tribunal u/jew ikun hemm pendenti quddiem Qorti kompetenti azzjoni, li l-ezitu taghha jkun jolqot it-talba li t-Tribunal ikollu quddiemu, u fl-ahharnett,
d) meta t-Tribunal ikun b'mod gravi mar kontra d-dettami tal-imparzjalita' u tal-ekwita' skont il-ligi u dik l-azzjoni tkun ippregudikat il-jeddijiet ta' min jappella.

Ebda appell m'huwa possibbli "ex lege" ghal xi parti fuq il-bazi li din ma tkunx qablet u ghadha ma taqbilx mal-interpretazzjoni u evalwazzjoni tal-provi akkwiziti maghmula mit-Tribunal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info