Reference: 1165/1999/1

Judgement Details


Date
12/11/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
VELLA BONELLO ANTHONY SIVE TONIO ET vs GRECH DR LESLIE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, NOTIFIKA TAL-ATT GUDIZZJARJU LI BIH ACCETTANT ISEJJAH LIL DAK LI JKUN WIEGHED SABIEX JAGHMEL IL-BEJGH - KONVENJU, ONERU TAX-XERREJ LI JGHARRAF LILL-VENDITUR BI PROBLEMI FIL-MORI TAL-KONVENJU - KONVENJU, RAGUNI VALIDA GHAL HALL TA`
Summary
Meta x-xerrej fuq konvenju jinduna bi problema rigwardanti l-oggett tal-bejgh (e.g. nuqqas ta` permess) hu ghandu jgharraf immedjatament lill-venditur sabiex hekk jitfa' fuqu l-oneru li juri illi, min-naha tieghu, kien sejjer ihares il-patt stipulat fil-konvenju. Jekk ix-xerrej ma jaghmilx hekk hu ma jkunx jista` jghid li ma jkunx resaq ghall-kuntratt in ezekuzzjoni tal-konvenju ghal raguni validafil-ligi.

Il-Qorti ma dahlitx fil-kwistjoni jekk jinkombix fuq il-venditur li jinterpella lill-kompratur sabiex jersaq ghall-kuntratt permezz ta` att gudizzjarju sabiex ikun jista` jzomm il-kapparra penitenzjali kemm-il darba dan ma jersaqx. Pero` il-Qorti qieset illi fi kwalsijasi kax mhuxmehtieg li tali att jigi notifikat sabiex ikun validu - evidentement in-notifika tkun relevanti ghall-finijiet ta` l-akkollament ta` l-ispejjez gudizzjarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info