Reference: 12/2002/1

Judgement Details


Date
16/12/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SANT POLLY vs DIRETTUR SIGURTA SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZMIEN LEGALI, DEROGABILITA` - ZMIEN LEGALI, NATURA PERENTORJA - ZMIEN LEGALI, ORDNI PUBBLIKU
Summary
Ghal kuntrarju tat-terminu gudizzjali t-terminu perentorju dettat mil-ligi ma jista' taht l-ebda cirkostanza u ghall-ebda raguni jigi prorogat jew estiz.

Hu principju assodat imbaghad, illi "l-osservanza tat-termini stabbiliti fil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili u f'ligijiet ohra specjali li jirregolaw il-kondotta tal-proceduri quddiem il-Qrati u quddiem it-Tribunali huma ta'ordni pubbliku u ma jistghux bl-ebda mod jigu injorati u lanqas bil-kunsens tal-partijiet rinunzjatijew mibdula. Dawn it-termini jehtieg li jigu osservati u dan taht piena ta' irritwalita' u nullita'tal-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info