Reference: 71/2001/1

Judgement Details


Date
16/12/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
UNTOURS INSURANCE LIMITED ET vs GAUCI MARIA LOURDES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, META JIGI PPREZENTAT FIR-REGISTRU ZBALJAT - ATTI GUDIZZJARJI, FORMALIZMU EZAGERAT - ATTI GUDIZZJARJI, NULLITA` TA`
Summary
It-teorija l-aktar accettabbli mill-Qrati, f'kazijiet ta' nullita' ta' l-atti, hi dik li tiffavorixxi l-ammissibilita' u mhux in-nullita' ta' l-att. Dan in omagg ghal principju illi n-nullitajiet ghad-deficjenzi procedurali ghandhom jigu skoraggiti u fejn hu possibbli l-atti jigu salvati.

Il-Qorti ta` l-Appell fil-kompetenza inferjuri taghha tibqa` dejjem wahda kemm jekk l-appell gie introdott fir-Registru tal-Qorti f'Malta u kemm jekk f'dak ta' Ghawdex.

Il-fatt tal-introduzzjonita' l-att f'Registru li mhux konformi ghal dak li ssemmi l-ligi mhiex xi nullita` komminata mill-ligi.

Hanwhekk, il-Qorti ta` l-Appell tat terminu lill-appellant sabiex jintavola rikors quddiemil-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) bhala r-Registru tal-Qorti ta' l-Appell fejn jitlob li l-appell jigi appuntant u jitkompla s-smiegh quddiem dik is-sezzjoni u li l-atti relattivi jigu mibghuta quddiemha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info