Referenza: 34/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/12/2002
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
VISUAL & SOUND COMMUNICATIONS LTD. vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKREZZJONI TAL-QORTI F`KAZ TA` NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - PRINCIPJI REGOLATURI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - RWOL TAL-QORTI KOSTITUZZJONALI
Fil-Qosor
(a) Meta huwa car li hemm mezzi ordinarji disponibbli ghar-rikorrenti biex ikollu rimedju ghad-dannuli qed jillamenta, bhala principju generali dawn ghandhom jigu adoperati, u r-rikors ghall-organi gudizzjarji ta` natura kostituzzjonali ghandu jsir wara li l-ordinarji jigu ezwriti jew meta m`humiexdisponibbli;

(b) Din il-Qorti Kostituzzjonali sakemm ma jirrizultaw ragunijiet serji u gravita` illegalita` jew ta` gustizzja jew ta` zball manifest, ma tiddisturbax l-ezercizzju ta` diskrezzjonalita` ta` l-ewwel Qorti kkonferita mill-art. 46(2) tal-Kostituzzjoni;

(c) kull kaz ghandul-fattispecje partikolari tieghu;

(d) Meta r-rikorrent ma jkunx ghamel uzu minn rimedju li seta` kellu, dan ma jfissirx li l-Qorti ghandha tikkunsidra li m`ghandhiex tezercita l-gurisdizzjonitghha jekk, dak il-possibbli rimedju ma kienx pero` se jirrimedja hlief in parti l-lanjanzi tar-rikorrent;

(e) Meta r-rikorrent ma jkunx ezawrixxa r-rimedji ordinarji, jekk pero` dan in-nuqqasikun ikkontribwixxa ghalih l-operat ta` haddiehor, allura ma jkunx desiderabbli li l-Qorti tieqaf uma tipprocedix bit-trattazzjoni tal-kaz;

(f) Meta l-ewwel Qorti tezercita d-diskrezzjoni taghha u tieqaf mit-trattazzjoni minghajr ma tezamina l-materja necessarja li fuqha dik id-diskrezzjonighandha tigi ezercitata, il-Qorti tat-tieni grad ghandha twarrab id-diskrezzjoni

Il-Qorti Kostituzjonali hija tenuta li, bhala regola, tirrispetta d-diskrezzjoni ezercitata mill-Ewwel Qorti fid-decizjoni jekk tezercitax il-gurisdizzjoni taghha jew le. Biex il-Qorti Kostituzzjonali tiddisturba l-ezercizzju ta` tali diskrezjzoni jinhtieg li l-Qorti Kostituzzjonali tkun konvinta li dan ikun necessarju biex tevita ingustizzja manifesta derivanti minn uzu gravament zbaljat ta` l-istess diskrezjzoni konferita lill-Ewwel Qorti bl-artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni