Reference: 1209/1995/1

Judgement Details


Date
12/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
EBEJER FRANCIS P. NOE vs GUSMAN ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, RIGHT TURN - TRIQ DEJQA - KOLLIZJONI, RIGHT TURN - TRIQ WIESGHA
Summary
Billi wiehed ikun fuq quddiem u jindika li jkun ser jikser fuq il-lemin, ma jfissirx li ghandu dejjem ragun u dan il-principju gie ripetutament enunzjat mill-Qrati taghna; dan il-principju ma jistax jittiehed in vacuum imma irid jigi applikat ghac-cirkostanzi specifici ta' l-incident in ezami.

Is-sewwieq li jkun ser jikser lejn il-lemin ghandu jati sinjal adegwat ta' l-intenzjoni tieghu u dan is-sinjal ovvjament jinkludi tnaqqis tal-velocita`, liema tnaqqis ghandu jservi ta' monitu ghal min ikun warajh biex joqghod aktar attent;

Huwa biss fejn hemm jew jista jkun hemm karreggjatadoppja li johrog car l-obbligu imsemmi; ghaliex jekk wiehed ikun qed isuq max-xellug tan-nofs tat-triq normali tieghu, u jrid idur lejn il-lemin, u naqqas jew waqaf (biss biex jistenna traffiku minnnaha opposta) qabel jaqsam il-linja medjana biex jidhol fi triq mal-lemin tieghu, ma jistax ikun responsabbli ghax xi hadd minn warajh iddecieda li jissorpassa u johrog fuq in-naha l-hazina tat-triq ujibqa' diehel fih.

Il-fatt li tara l-vettura ta' quddiemek tisposta ruhha minn max-xellug taghha kif tenuta mir-regolamenti u tersaq lejn il-linja medjana, ghandha sservi ta' twissija sufficjenti biex ta' wara joqghod attent.

Anki f'sitwazjonijiet u f'lokalitajiet ferm aktar kalmi, kull min ikun sejjer jaghmel manuvra ta' sorpass irid ikun persawz illi ma kien hemm l-ebda possibilita` li fil-kors normali tat-traffiku xi sewwieq iehor kien ser jostakolalu l-kompletament tal-manuvra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info