Reference: 1635/1994/1

Judgement Details


Date
09/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FARRUGIA DR. JOSELLE vs DEMAJO DR. PASCAL NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMMOBBLI, BDIL FL-ALLINJAMENT TAT-TRIQ - KUNTRATT, INTERPRETAZZJONI TA` - KUNTRATT, INTERPRETAZZJONI TA` KUNTRATT LI JIRREFERI GHAL IMMOBBLI - KUNTRATT, META L-KLIEM UZATI JKUNU CARI - KUNTRATT, META L-KLIEM UZATI MA JKUNUX CARI - TRIQ, BDIL FL-ALLINJAMENT TA`
Summary
Meta l-kliem tal-konvenzjoni, mehud fis-sens li ghandu skond l-uzu fiz-zmien tal-kuntratt, huwa car,ma hemmx lok ghall-interpretazzjoni (Artikolu 1002, Kodici Civili).

Hu biss "meta s-sens tal-kliem ma jaqbilx ma' dak li kellhom fi hsiebhom il-partijiet kollha, kif ikun jidher mill-pattijietmehudin kollha flimkien, li ghandha tghodd l-intenzjoni tal-partijiet (Artikolu 1003, Kodici Civili).

F'kazijiet rigwradanti estensjoni ta` proprjeta` immobbli l-kwistjoni ma tistax tigi risoluta hlief fuq il-basi tal-kuntratt kif avvalorat b'dik il-pjanta anki jekk din ma tikkorrispondix ezattament ghall-intenzjoni originali tal-partijiet jew ghal xi ftehim verbali li talvolta seta' sar bejniethom jew anki tkun giet konsenjata lill-akkwirent art izjed.

Bit-tibdil fl-allinjament tat-triq xorta wahda ma tinbidilx il-posizzjoni geografika tal-fond relattiv ghal dawk li huma l-konfini.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info