Reference: 1878/2001/1

Judgement Details


Date
12/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
YOUNG RAYMOND ET vs MUSCAT JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
HAJT DIVIZORJU, ESTENSJONI TA` - HAJT DIVIZORJU, MIN JIBNI L-ESTENSJONI GHANDU DRITT JACCEDI FIL-PROPRJETA` TAL-GAR GHALL-FINIJIET TA` L-ESTENSJONI TA` - INTERESS GURIDIKU, BINI MHUX SKOND IL-PERMESS - INTERESS GURIDIKU, KONTESTAZZJONI TA` PERMESS JEW LICENZJA KONCESSI LIL TERZ
Summary
L-Artikolu 414 tal-Kodici Civili jaghti d-dritt lill kull ko-proprjetarju li jgholli l-hajt komuni.Dan id-dritt jispetta lill-gar inkondizjonatament minghajr ebda obbligu ghall-indenniz anki jekk is-sopra elevazzjoni tkun tali li l-gar l-iehor ma jkunx jista` juzaha.

Dan il-bini, pero`, m'ghandux issir kapriccosament u bi spirtu emulatorju.

Min ikun ser jibni l-estensjoni ghandu dritt ta` access fil-proprjeta` tal-gar tieghu.

Biex servitu' jinhalaq minn restrizzjoni amministrattiva fil-bini, trid tirrizulta skema ufficcjali maghmula taht il-ligi ghall-izvilupp ta' bini fiz-zona fejn hemm il-bini tal-partijiet, liema skema trid tohloq relazzjoni tal-fond dominanti ma iehor li jista' jitqies fond servjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info