Reference: 2403/1996/1

Judgement Details


Date
09/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VENEZIANO BROCCIA BRIGITTE vs SAMMUT JOSEPH MARIO DR. ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA QERQ
Summary
Difett serju ta` diskrezzjoni tal-gudizzju jezemplifika ruhu f'assenza tal-fakoltajiet ta' kritika,estimativa u valutativa, dwar l-oggett tal-kunsens taz-zwieg, kif ukoll assenza ta' maturita` affettiva relattiv ghall-imsemmi oggett. Ma' dan hemm abbinat dik l-inkapacita` psikika, partikolarment illi l-konjugi jaghraf u jirrifletti adegwatament fuq l-oggett tal-kunsens matrimonjali.

Is-simulazzjoni tiehu l-forma ta' dak li fid-duttrina civili hu deskritt bhala "colorem habens, substantiam vero nullam"; li b'konsegwenza jirrendi l-kuntratt bhala interament fittizju.

Fir-rigwardtal-kuntratt taz-zwieg gie spjegat illi jkun hemm is-simulazzjoni meta fil-mument ta' l-ghoti tal-kunsens matrimonjali, parti jew ohra (jew it-tnejn) esternament turi li qed taghti l-kunsens matrimonjali izda internament u b'att pozittiv tal-volonta` taghha tkun qed tichad il-kunsens ghal dak iz-zwieg (simulazzjoni totali) jew tkun qed tskludi xi element jew proprjeta` essenzjali ghaz-zwieg (simulazzjoni parzjali).

Biex jissussisti dan l-element tal-qerq irid jezisti referibilment ghal "xi kwalita` tal-parti l-ohra li tista' mix-xorta taghha tfixkel serjament il-hajja mizzewga".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info