Referenza: 381/1995/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/12/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SPITERI JOSEPH vs SPITERI CARMEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PROVA, APPREZZAMENT U VALUTAZZJONI TA` - PROVA, GRAD RIKJEST FIL-KAMP CIVILI - PROVA, PIZ TA` - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI - ZWIEG, IMPOTENZA - ZWIEG, MATERJA TA` ORDNI PUBBLIKU - ZWIEG, NATURA TAL-KUNTRATT
Fil-Qosor
Il-kuntratt ta` zwieg, konsiderat mill-punto di vista civili, kif hekk ghandu jsir hu kuntratt bhalkull kuntratt iehor, anke jekk ta' natura partikolari mill-importanza tieghu socjali. U bhal kull kuntratt iehor il-manteniment fis-sehh tieghu hu ta' interess generali billi hu principju ta' ordni pubbliku li jkun hekk gjaladarba "hu rikonoxxut bhala l-fondament li jikkreja n-nukleju familjari lifuqu s-socjeta` hi komposta u organizzata".

Mhux kwalunkwe tip ta' konflitt ghandu jhalli lilQorti f'dak l-istat ta' perplessita` li minhabba fih ma tkunx tista' tiddeciedi b'kuxjenza kwieta ujkollha taqa' fuq ir-regola 'in dubio pro reo'. Il-konflitt fil-provi huwa haga li l-Qrati jridu minn dejjem ikunu lesti ghaliha. Il-Qorti ghandha tezamina jekk xi wahda miz-zewg verzjonijiet, fid-dawl tas-soliti kriterji tal-kredibilita` u specjalment dawk tal-konsistenza u verosimiljanza, ghandiex teskludi lill-ohra, anke fuq il-bilanc tal-probabilitajiet u tal-preponderanza tal-provi, ghax dawn, f'kawzi civili, huma generalment sufficjenti ghall-konvinciment tal-gudikant.

Kwantu ghall-aspett ta' zewg verzjonijiet dijametrikalment konfliggenti hi gurisprudenza pacifika illi dan ghandu jiffavorixxi lill-konvenuta in kwantu kien l-attur li kellu l-obbligu li jipprova l-allegazzjonijiet tieghu. Dan fuq l-iskorta tal-massima maghrufa "actor non probante, reus absolvitur".

Il-grad ta' prova rikjest fil-kamp civili jinsab deskritt u maghruf bhala "certezza morali", certezzamorali li hi l-effett tal-"balance of probabilities".

Biex tissussisti l-impotenza b'mod assolut jew relattiv, l-att konjugali jew kien ghal kollox mhux possibbli jew mhux possibbli relativament ghal xi persuna partikolari tas-sess oppost (impotentia coeundi). L-isterilita` per se jekk mhuxakkompanjata mill-impotenza ma tinkwadrax ruhha fl-ipotesi kontemplata fl-Artikolu 19(1)(e).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni