Reference: 1976/1997/1

Judgement Details


Date
06/12/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CACHIA TERESA vs CARUANA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO MANUTENSIONIS, DIFFERENZA BEJN L-ACTIO SPOLII U - ACTIO MANUTENSIONIS, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` L-ACTIO SPOLII - ACTIO SPOLII, DIFFERENZA BEJN L-ACTIO MANUTENSIONIS U - ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` L-ACTIO MANUTENSIONIS - AZZJONI, NATURA U INDOLI GHANDHOM JIGU DEZUNTI MIT-TERMINI TAL-ATT LI BIH JINBDEW IL-PROCEDURI
Summary
Hu principju generali li n-natura u l-indoli tal-azzjoni ghandhom jigu dezunti mit-termini tal-att li bih jinbdew il-proceduri, u dan hu veru partikolarment f'materja ta' azzjoni posessorja.

Pero` jista' jaghti l-kaz mit-termini tac-citazzjoni ma jkunx jista' facilment jinghad malajr liema hil-azzjoni verament intentata mill-attur, u jista' jkun ukoll li dan sar deliberatament, bil-hsieb li b'dan il-mod l-attur jigi li qed jezercita l-azzjoni ta' manutenzjoni u dik ta' reintegrazzjoni flimkien.

Imma dan ma hux permess, ghax dawn iz-zewg azzjonijiet ghad li ghandhom hafna punti ta' kuntatt bejniethom huma assolutament distinti fin-natura u l-iskop taghhom u huma mmexxijin minnregoli ta' procedura diversi. Dawn iz-zewg azzjonijiet ma jistghux jigu ezercitati konfuzament u flimkien b'domanda wahda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info