Reference: 206/2002

Judgement Details


Date
03/12/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.P.MICALLEF GRIMAUD vs PACE MOORE LILIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, NULLITA` TAR-RIKORS - RIKORS TAL-APPELL, META TINTALAB IR-REVOKA TAS-SENTENZA APPELLATA FLOK IR-RIFORMA TAGHHA - RIKORS TAL-APPELL, NULLITA` TA`
Summary
Meta t-talba ghandha manifestament tkun talba ghar-riforma mentri tigi mitluba r-revoka, ir-rikors ta' appell ikun null fuq il-bazi ta' karenza tar-rekwizit imsemmi fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 419 tal-Kodici Kriminali.

Ghalhekk, meta imputat jinstab hati ta' whud mill-imputazzjonijiet migjuba kontrih u jappella sabiex jottjeni r-revoka tas-sentenza appellata, tali rikors ikun null. Tali nullita` hija wahda tassattiva u ma tistax tigi sanata.

Anke jekk imputazzjonijiet ikunu kjarament alternattivi b'mod li l-ewwel qorti tillibera minn imputazzjoni u ssib htija skond ohra, it-talba xorta wahda ghandha tkun ghar-riforma u mhux ghar-revoka.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info