Reference: 1246/1992/1

Judgement Details


Date
21/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BONELLO STEFAN vs ABELA CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM - KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, VALUR PROBATORJU TA` L-ISKIZZ - PROVA, VALUR PROBATORJU TA` L-ISKIZZ F`INCIDENT STRADALI
Summary
Fost it-teoriji u d-duttrini, anke ta' awtoritajiet akkreditati in materja ta' incidenti tat-traffiku jibqghu in linea ta' massima tnejn il-principji kardinali, jigifieri dawk li:-

(a) kull driver ghandu jirregola s-sewqan tieghu skond il-kondizzjonijiet u c-cirkostanzi li jkun jinsab fihom;

(b) kull driver ghandu f'kull waqt tas-sewqan izomm dak li jissejjah "a proper look out", senjatament qabel, fil-mument u waqt li jkun qed jaghmel xi manuvra;

Is-surgent li jikkonduci l-investigazzjoni huwa recorder tal-'res gestae' u hu fid-dover tieghu qabel xejn, bhala parti mill-investigazzjoni tieghu, li jigbor il-fatti rilevanti kif jirrizultawlu materjalment u jirregistrahom fl-iskizz ta' l-okkorrenza." Dan ifisser illi meta l-iskizz ikun maghmul b'mod professjonali ghandujittiehed li jaghmel prova ta' dak li juri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info