Reference: 642/2000/1

Judgement Details


Date
21/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CASHA PHILIP vs CASHA ROSELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AMMISSJONI TAL-OMM - FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA`
Summary
L-azzjoni ta` denegata paternita` hi regolata bl-Artikolu 70 tal-Kodici Civili li jaghti d-dritt lir-ragel jiddiskonoxxi lit-tifel imnissel matul iz-zwieg jekk jirnexxielu jipprova xi wahda minn fostl-erba' ipotesijiet f'din id-disposizzjoni kontemplata, jigifieri:-

(a) jekk jipprova illi, fiz-zmien bejn it-tliet mitt jum u l-mija u tmenin jum qabel it-twelid tat-tifel, hu kien fl-impossibilita` fizika li jghammar ma' martu minhabba li kien boghod minnha, jew minhabba xi accident iehor;jew

(b) jekk fiz-zmien hawn fuq imsemmi, kien mifrud de facto jew legalment minn martu. Izdama jkunx jista' jichad lit-tifel jekk matul dak iz-zmien ikun rega' nghaqad ma' martu, ukoll jekk temporanjament; jew

(c) Jekk jipprova li fiz-zmien hawn fuq imsemmi kien milqut b'impotenza, ukoll jekk dik l-impotenza kienet wahda fit-tnissil; jew

(d) Jekk jipprova li fiz-zmien hawn fuq imsemmi martu kienet ghamlet adulterju jew kienet hbiet it-tqala u t-twelid tat-tarbija, u barra minn hekk jipprova xi fatt iehor (li jista' wkoll ikun testijiet u provi genetici u xjentifici) li x'aktarx jeskludu dik il-paternita`;

L-ammissjoni u kull dikjarazzjoni ta' l-omm li zewgha mhuxil-missier ma tibbastax biex tinnewtralizza l-presunzjoni tal-ligi dwar il-paternita` tar-ragel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info