Referenza: 27/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/10/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ELLUL CHRISTINE vs ELLUL BRIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZWIEG, IMPORTANZA TAL-PRINCIPJI GENERALI TAD-DRITT CIVILI RIGWARDANTI L-KUNSENS - ZWIEG, MHUX KULL ZBALL TA` GUDIZZJU JAMMONTA GHAL DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, RELEVANZA TAL-PRINCIPJI ZVILUPPATI FID-DRITT KANONIKU
Fil-Qosor
Wara l-introduzzjoni ta' l-Att dwar iz-Zwieg ma jibqax korrett li jigi automatikament, u b'mod akritiku applikat l-insenjament gurisprudenzjali tal-ligi kanonika ghall-interpretazzjoni tal-ligi civili.

Tezisti dikotomija bejn il-kriterji addottati fil-ligi kanonika ghall-materja ezaminata u dawk dettati mill-principji tad-dritt civili li "in materja ta' kunsens kontrattwali ghandu l-insenjament u tradizzjoni guridika tieghu" u per konsegwenza "ma kellux jigi skartat minhabba l-fatt li l-ligi specjali taz-Zwieg (Kap 255) jimponi kriterji specifici fir-rigward tal-validita` tal-kunsens fir-rabta taz-zwieg.

In materja ta' kuntratt taz-zwieg dan irid jigi ezaminat mill-perspettivatan-normi tad-dritt civili. In tema legali ukoll gie affermat diversi drabi, u dan, b'referenza ghad-disposizzjonijiet speciali fl-Att taz-Zwieg, mill-Qrati taghna illi ikun hemm id-difett serju ta'diskrezzjoni ta' gudizzju fis-sens ta' l-ewwel parti tal-paragrafu (d) imsemmi kemm-il darba jirrizulta li, fil-ghoti tal-kunsens matrimonjali, parti jew ohra tkun priva b'mod sostanzjali, ossia gravi, minn dik il-fakolta kritika - estimativa jew kritika - valutativa dwar l-oggett tal-kunsens taz-zwieg, jew minn dik il-maturita` affettiva li hija presuppost ghal ghazla libera dwar l-imsemmi oggett. Id-difett serju ta' diskrezzjoni, ghalhekk, ma hux sempliciment nuqqas ta' hsieb, nuqqas ta' riflessjoni, lanqas ma jfisser li wiehed jaghmel ghazliet jew decizjonijiet zbaljati - in fatti decizjoni jew ghazla zbaljata hi prettament kompatibbli ma' diskrezzjoni ta' gudizzju.

Li parti fiz-zwieg ma tkunx fehmet sufficcjentement, fis-sens li ma tkunx hasbet bizzejjed jew ma tkunx irriflettiet bizzejjed fuq il-hajja mizzewga jew fuq id-drittijiet u d-dmirijiet essenzjali tal-hajja mizzewga, ma jammuntax necessarjament ghal difett (serju) ta' diskrezzjoni ta' gudizzju.

Biex ikun hemm in-nuqqas jew difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju kif ravisat fl-Artikolu 19 (1) (d) iridikun hemm l-inkapacita` psikika (mhux necessarjament anomalija psikologika fis-sens mediku (psikjatriku) jew kostituzjonali li wiehed jaghraf u jirrifletti, u li jiddeciedi liberament, fuq l-oggett tal-kunsens matrimonjali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni