Reference: 1594/2000/1

Judgement Details


Date
16/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
VELLA BRIFFA MARY vs BORG JOSEPH NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET PERMISSIBBLI - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET TA` NATURA ZGHIRA U INSINIFIKANTI
Summary
Il-kerrej, matul il-kirja, ma jista' jaghmel ebda tibdil (alteration) fil-haga mikrija minghajr il-kunsens ta' sid il-kera, u m'ghandux jedd jitlob il-hlas lura tal-valur, ikun kemm ikun, tal-miljoramenti maghmula minghajr dak il-kunsens.

Il-kerrej matul il-lokazzjoni, ma jista' jaghmel ebdatibdil fil-fond lilu mikri minghajr il-kunsens tas-sid. Pero' hi gurisprudenza pacifika tal-Qrati taghna li bbazaw ruhhom fuq awturi kontinentali (Baudry Lacantinerie, Pacifici Manzoni, Laurent u Ricci) li l-kerrej jista' jaghmel tibdil fil-fond lilu mikri ghalkemm ma jkunx ottjena l-kunsens tas-sid basta li dan it-tibdil (1) ikun parzjali u mhux ta' importanza kbira; (2) ma jbiddilx id-destinazzjoni tal-lokazzjoni; (3) ma jippregudikax id-drittijiet tas-sid; (4) ikun utili jew necessarju ghall-godiment tal-fond u (5) fit-terminazzjoni tal-lokazzjoni jkun jista' b'facilita' jigi eliminat u l-fond ikun jista' jigi ripristinat u mqieghed fl-istat li kien qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info