Reference: 912/2002

Judgement Details


Date
14/11/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
TONNA RENO vs HYDRODYNAMICS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPENSAZZJONI, META TISTA` SSIR - MANDAT KAWTELATORJU, INTERPELLAZZJONI QABEL IL-HRUG TA` MANDAT GHALL-FINIJIET TA` L-ARTIKOLU 836(8)(B) TISTA` SSIR BI KWALSIJASI MOD U M`HEMMX GHALFEJN TKUN KWANTIFIKATA - MANDAT KAWTELATORJU, META TINTALAB IR-REVOKA FUQ IL-BAZI TA` KOMPENSAZZJONI
Summary
Ghall-finijiet ta` l-Artikolu 836(8)(b) tal-Kap. 12 s-sejha rikjesta bil-ligi tista' ssir bi kwalunkwe mod, u semplici ittra jew talba verbali hi sodisfacenti.

Hu maghruf li t-tpacija biex topera, anke ipso jure, tehtieg li d-debitu allegat mill-kontro-parti jkun wiehed likwidu, cert u dovutu semplici pretensjoni ma tistax itellef id-dritt tal-parti l-ohra li tesigi l-hlas ta' dak dovut lilha u tikawtela l-pretensjoni taghha bil-mezzi li titlob il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info