Reference: 21/2002/1

Judgement Details


Date
14/11/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CENTRAL MEDITERRANEAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITT GHAL APPELL MILL-QRATI ORDINARJI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - SISTEMA GUDIZZJARJU MALTI - SMIGH XIERAQ
Summary
Id-dritt ghal smiegh xieraq irid jigi valutat fl-isfond tas-sistema gudizzjarja ta' Malta. Filwaqt li f'certi pajjizi id-dritt ta' appell huwa limitat, hawn Malta ma hemm l-ebda limitazzjoni fuq id-dritt ta' appell mill-Qrati ordinarji u l-ispejjez gudizzjarji huma relattivament baxxi. Dan igib mieghu il-konsegwenza ta` piz tqil hafna fuq il-qrati u certu element ta` dewmien huwa mistenni. Tali dewmien hu pero` kompensat mill-fattur li l-Qrati Maltin huma ferm aktar accessibbli ghac-cittadin.

Sentenza mhassra fl-appell - ara decizjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fl-istess ismijiet tat-8 ta' Mejju 2003.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info