Reference: 262/2018

Judgement Details


Date
30/05/2022
Court
OF MAGISTRATES (CIVIL)
Judiciary
AXIAK VICTOR GEORGE
Parties
DALLI ANTHONY vs GRIMA CARL ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:CIV:2022:132383
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
-APPALTATUR MA' JEHLISX MILL-OBBLIGU TIEGHU ILLI JAGHTI LILL-APPALTANT OPRA SODISFACENTI ANKE JEKK IX-XOGHOL MA' JKUNX SAR SEWWA MINHABBA STRUZZJONIJIET MOGHTIJA MILL-APPALTANT - IN-NOMINA TA' ESPERT TEKNIKU MILL-QRATI HIJA WAHDA FAKOLTATTIVA U MHUX OBBLIGATORJA - IR-RIMEDJI DISPONIBBLI LILL-APPALTANT META L-APPALTATUR MA' JWETTAQX IX-XOGHOLIJIET KOMMESSI LILU SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - L-APPROVAZZJONI TAX-XOGHOL APPALTAT MILL-APPALTANT MA' JEZONERAX LILL-APPALTATUR MIR-RESPONSABLITA' TIEGHU JEKK WARA JIRRIZULTA ILLI X-XOGHOL MOGHTI MINNU MA' KIENX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - M'HUWIEX ATT ILLECITU ILLI L-FORNITUR JIFTIEHEM MAL-KUMPRATUR ILLI MA' JIGBORX HLAS MINGHANDU TAL-VAT FUQ L-ISPEJJEZ LI JKUN GHAMEL META DAWN IKUNU SARU FIN-NATURA TA' DISBURSEMENTS - RESPONSABBILTA' EX CONTRACTU U RESPONSABBILTA' AQUILIANA
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info