Referenza: 231/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/10/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
SAMMUT BRIFFA PETER ET vs ZAMMIT MARIA DOLORES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - LOKAZZJONI, MEMBRI TAL-FAMILJA LI KIENU JGHIXU MAL-INKWILIN FIZ-ZMIEN TAL-MEWT TIEGHU - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI FAVUR OKKUPANT LI MA JIKKWALIFIKAX BHALA MEMBRU TAL-FAMILJA TA` INKWILIN LI JKUN MIET
Fil-Qosor
Fil-kaz ta` kirjiet protetti, it-tribunal specjali ghandu kompetenza limitata: ghandu biss is-setgha li jara ghandux jaghti permess lil sid il-kera ta' raba' li jrid jibdel il-kondizzjonijiet tal-kiri jew irid illi ma jgeddidx il-kiri favur kerrej meta jintemm. Dan ma jfissirx illi kull meta tissemma l-kelma "kera", il-qrati ta' gurisdizzjoni ordinarja jitilfu l-kompetenza.

Jekk ghad-determinazzjoni ta' kwistjoni quddiem qorti ta' gurisdizzjoni ordinarja ikun mehtieg illi qabel xejn tinghata twegiba ghall-kwistjoni incidentali jekk il-konvenut huwiex kerrej jew le, il-Qorti ghandha wkoll is-setgha li taqta' dik il-kwistjoni incidentali. Mhix korretta s-sottomissjoni illi interpretazzjoni tal-ligi specjali tal-kera jista' jaghtiha biss it-tribunal specjali mwaqqaf taht dik il-ligi. Is-setgha tal-Qorti ta' gurisdizzjoni ordinarja tieqaf biss meta l-kwistjoni tkun dwar jekk sid il-kera jistax jibdel il-kondizzjonijiet tal-kiri jew jistax ma jgeddidx il-kiri favur "kerrej" metajintemm.

Il-kiri ta' raba' jew ta' hwejjeg mobbli jispicca wkoll ipso jure bl-gheluq taz-zmien, ghalkemm dan iz-zmien ikun prezunt, ghalhekk ma hu mehtieg ebda kongedo.

Il-kuntratt ta` kiri ma jinhallx bil-mewt ta` sid il-kera jew tal-kerrej sakemm ma jkunx jaqa` taht l-Artikolu 1589 tal-Kodici Civili.

Hemm sentenzi li jsostnu illi meta jmut l-inkwilin li jgawdi l-protezzjonital-ligijiet specjali u min ikun qed jokkupah ma jkunx intitolat ghal dik il-protezzjoni, is-sid ikun irid jaghti kongedo lil dik il-persuna sabiex tiehu l-post lura. Jekk is-sid jonqos milli jaghmelhekk, l-inkwilin il-gdid jakkwista l-protezzjoni tal-ligijiet specjali iure proprio mhux bhala werriet tal-inkwilin decedut. Ghalhekk bil-mekkanizmu ta' rilokazzjoni jinholoq kiri mhares taht il-ligispecjali favur min mhux kerrej skont dik l-istess ligi specjali.

Hawnhekk, il-Qorti tal-Appell ma qablitx ma' dan ir-ragunament u kkonkludiet li l-konvenuti kienu qed jiddetjenu l-fond mertu tal-kawza bla titolu validu fil-Ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni