Referenza: 8/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/10/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ZAMMIT JASON vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILLUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, GURISDIZZJONI DWAR DISKRIMINAZZJONI ALLEGATAMENT SOFFERTA - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, RAPPORT BEJN AZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 U APPELL AI TERMINI TA` L-ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AWTORITA` TAL-IPPJANAR
Fil-Qosor
Meta quddiem il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanr isir, kif ta' spiss jigri, allegazzjoni ta' diskriminazzjoni, il-Bord huwa pjenament kompetenti bil-ligi li kkreatu li jivverifika l-istess allegazzjoni. Ghalhekk ghandu dover li jinvestiga l-istess allegazzjoni biex jistabbilixxi jekk din hijiex verament fondata jew invece hijiex biss apparenti jew addirittura inezistenti. Dana ghaliex wiehed japprezza li l-"policies" ta' l-ippjanar jinbidlu mal-medda taz-zmien u, s'intendi, kull kaz ikun iridjigi evalwat b'mod tekniku fuq il-fatti partikolari ghalih. Jekk pero' tirrizultalu li din l-allegazzjoni ta' diskriminazzjoni ma hijiex wahda fiergha, allura l-Bord ghandu jara jekk, skond il-ligi u"policies" ta' l-ippjanar applikabbli, jistax jew le jinghata rimedju adegwat.

Punti ta` dinin-natura pero` kemm-il darba jkunu ta` natura fattwali ma jistghux jigu appellati.

Iddecizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell Dwar l-Ippjanar jistghu jigu impunjati quddiem il-Qrati Ordinarji fil-kazijiet kongruwi, per ezempju, fl-ipotezi li l-Bord wettaq xi ingustizzja manifestata billi jkun naqas li josserva xi principju tal-gustizzja naturali. Kwistjonijiet bhala dawn, pero', ma jidhlux fil-gurisdizzjoni tal-Qorti ta` l-Appell fil-kompetenza taghha bhala qorti ta` l-appell minn decizjonijiet tal-Bord.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni