Reference: 21/2001/1

Judgement Details


Date
28/10/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
BONELLO MARK DR NOE vs AWTORITA TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PERMESS GHALL-IZVILUPP, AWTORITA` MARITTIMA TA` MALTA
Summary
L-Awtorita` Marittima ta` Malta jehtiegilha tottjeni permess ghall-izvilupp minghand l-Awtorita` ta`l-Ippjanar anki meta tkun qed taghmel zvilupp fil-bahar li jkun jaqa` fil-funzjonijiet taghha qua awtorita`.

Ghalkemm hu minnu li l-Awtorita' Marittima hi resposabbli ghas-sigurta' marittima izda dan b'daqshekk ma jfissirx li m'ghandhiex tapplika, bhal kull cittadin, sabiex tottjeni l-permess necessarju meta dan ikun rikjest mill-ligi u fil-fatt mill-Att kostitwittiv tal-istess Awtorita' appellanti l-ebda esenzjoni minn tali rewkizit ma tezisti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info