Reference: 187/2018

Judgement Details


Date
02/05/2022
Court
OF MAGISTRATES (CIVIL)
Judiciary
AXIAK VICTOR GEORGE
Parties
HORTON ERIC vs ANATOLYEVICH SKLYAROV OLEG ET
ECLI
ECLI:MT:CIV:2022:131804
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI RIZULTANTI MINN OKKUPAZZJONI TA' FOND BLA TITOLU HUMA DANNI LI GHANDHA TAGHMEL TAJJEB GHALIHOM IL-KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - ECCEZZJONI FIS-SENS LI L-ATTUR GHANDU JIGI AKKOLLAT L-ISPEJJEZ GUDIZZJARJI GHAX MA JKUNX GHAMEL INTERPELLAZZJONI GHALL-HLAS QABEL IL-KAWZA IKOLLHA MERITU BISS LI KIEKU L-ECCIPJENTI JAMMETTI IT-TALBIET - IR-REGOLA TAL-AHJAR PROVA - KAP. 12, ART. 559 - TEMPERAMENT TA' DIN IR-REGOLA FIL-KAZISTIKA - KOMPETENZA LIMITATA TAL-QRATI TA' GURISDIZZJONI CIVILI FIR-RIGWARD TA' KIRJIET WARA D-DHUL FIS-SEHH TAL-ATT X TAL-2009 - KAP. 16, ART. 1525 - META JKUN HEMM OKKUPAZZJONI BLA TITOLU, IL-KUMPENS DOVUT BHALA DANNI SOLTU JIGU KKALKULATI A BAZI TAL-VALUR LOKATIZZJU TAL-FOND JEW TAR-RATA TA' KERA MIFTIEHMA
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info