Reference: 225/2019

Judgement Details


Date
04/04/2022
Court
OF MAGISTRATES (CIVIL)
Judiciary
AXIAK VICTOR GEORGE
Parties
NO DEPOSIT CARS MALTA LIMITED vs PACE BRAYDON
ECLI
ECLI:MT:CIV:2022:131418
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT LI L-KREDITUR JITLOB LI TIGI EZEGWITA L-OBBLIGAZZJONI MINFLOK IR-REXISSJONI TAL-KUNTRATT- KAP. 16, ART. 1069(1) - FIL-KAZ TA' DIFETTI MOHBIJA R-RIMEDJI FIL-KODICI CIVILI HUMA BISS L-AZZJONI REDIBITORJA U/JEW STIMATORJA U X-XERREJ MA' JISTAX JSEJJES IL-KAWZA FUQ IR-REXISSJONI MINHABBA VIZZJU TAL-KUNSENS - IN-NULLITA' TA' FTEHIM MINHABBA VIZZJU TAL-KUNSENS TISTA' TIGI SOLLEVATA BHALA ECCEZZJONI - KAP. 16, ART. 1226(1) - IX-XOLJIMENT TA' KUNTRATT GHANDU DEJJEM JIGI PPRONUNZJAT MILL-QORTI ANKE JEKK DAN IKUN ESPRESSAMENT PATTWIT IPSO JURE FIL-FTEHIM - L-ALLEGAZZJONI TA' DIFETTI MOHBIJA FIL-HAGA MIXTRIJA MA' TISTAX TITRESSAQ BHALA ECCEZZJONI IZDA TRID TINFETAH KAWZA AD-HOC - L-EFFETT TAL-KUNDIZZJONI RIZOLUTTIVA F'KUNTRATTI - KAP. 16, ART. 1067
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info