Reference: 128/1997/2

Judgement Details


Date
11/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
CRITIEN ANTHONY NOE vs PULIS JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, KAWZA PROSSIMA U IMMEDJATA TAL-INCIDENT - KOLLIZJONI, PROCEDURA LI TRID TIGI SEGWITA MINN UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA WAQT LI JKUN HIEREG GHAL FUQ TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Gie kostantement ritenut illi waqt li l-velocita` eccessiva ghal dik regolamentari, jekk tirrizultappruvata, tesponi lid-driver sija jekk dan ikun main road user u sija jekk ma jkunx, ghal procedurikriminali kontra tieghu ghall-vjolazzjoni ta' regolamenti tas-sewqan appositi, tali velocita` eccessiva fiha nfisha ma tistax titqies a priori bhala fattur determinanti ghar-responsabbilita` ghall-incident jew kontributorju ghalih. Irid jigi stabbilit sodisfacentement illi l-velocita` eccessiva kienet element determinanti li pprovoka l-incident u li tista' titqies bhala l-kawza prossima ta' l-akkadut.

Sewwieq li jkun qed jittanta johrog minn fuq triq sekondarja ghal triq principali huwaobbligat li jesplora sew it-triq qabel ma johrog, u johrog biss meta jkun cert li mhuwiex se jkun ta' tfixkil ghal xi traffiku iehor li seta' kien hemm fit-triq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info