Reference: 306/1986/1

Judgement Details


Date
02/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
VELLA PIERRE vs SCHEMBRI JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, KAWZA PROSSIMA U IMMEDJATA TAL-INCIDENT - KOLLIZJONI, PROCEDURA LI TRID TIGI SEGWITA MINN UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA WAQT LI JKUN HIEREG GHAL FUQ TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Utent ta` triq principali ghandu precedenza fuq kwalunkwe vettura li setghet tohrog minn triq sekondarja. Mill-banda l-ohra min ikun hiereg minn side road hu obbligat jieqaf, jesplora sew l-main roadqabel ma johrog, jaghti d-dritta lit-traffiku fuq il-main road, u jipprocedi biss meta jkun cert lijista' jaghmel hekk bla hsara ghat-traffiku fil-main road.

Waqt li l-velocita` eccessiva ghaldik regolamentari, jekk tirrizulta ppruvata, tesponi lid-driver sija jekk dan ikun main road useru sija jekk ma jkunx, ghal proceduri kriminali kontra tieghu ghall-vjolazzjoni ta' regolamenti tas-sewqan appositi, tali velocita` eccessiva fiha nfisha ma tistax titqies a priori bhala fattur determinanti ghar-responsabbilita` ghall-incident jew kontributorju ghalih. Irid jigi stabbilit sodisfacentement illi l-velocita` eccessiva kienet element determinanti li pprovoka l-incident u li tista' titqies bhala l-kawza prossima ta' l-akkadut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info