Reference: 1176/2001/1

Judgement Details


Date
28/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
AQUILINA ANTONELLA vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-ISEM
Summary
L-artikolu 253(2) tal-Kodici Civili, jippermetti li ssir talba ghall-bdil tal-isem moghti lil tarbija u tal-isem li bih ghandha tissejjah fejn persuna tkun konsistentement maghrufa b'isem li huwa differenti minn dak li jkun imghatalha fl-Att tat-Twelid. Sabiex talba bhal din issehh, il-legislatur ma riedx li jintwera li jkun sar zball mid-Direttur tar-Registru Pubbliku jew li kien hemm xi nuqqasta' ftehim bejn min mar jirregistra t-twelid u min ikun nizzel it-taghrif: huwa bizzejjed li jintwera ghas-sudisfazzjon tal-Qorti li l-persuna kienet, ghal certu tul ta' zmien, maghrufa b'mod konsistenti minn kulhadd bl-isem li qieghed jintalab li jidhol minflok l-isem moghti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info