Reference: 1575/1999/1

Judgement Details


Date
25/10/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GATT JOSEPH vs DIRETTUR TAX-XOGHLIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GVERN, PROCEDURA GHALL-HLAS TA` KREDITI TA` - HTIEGA LI TITOLU EZEKUTTIV JIGI RINNOVAT - TITOLU EZEKUTTIV, EZEKUZZJONI WARA EGHLUQ HAMES SNIN TA` KREDITI TAL-GVERN
Summary
Ghalkemm huwa minnu li l-procedura li tiskaturixxi mill-artiklu 466 tal-Kap. 12 (procedimenti ghall-hlas ta` krediti tal-Gvern) hija wahda specjali - jekk mhux eccezzjonali wkoll - b'daqstant ma jfissirx ukoll u lanqas isegwi li t-titlu ezekuttiv minnu ottenut huma specjali u sui generis talment u sal-punt li jibqa' fis-sehh in eternita', fis-sens li jista' jigi esegwit meta huwa jfettillu bla ebda limitu ta' zmien kwalsiasi. Ghalhekk tali titolu ezekuttiv ikun irid jerga` jigi rez ezekuttiv kemm-il darba jkun ghadda z-zmien specifikat mill-Ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info