Reference: 1829/2000/1

Judgement Details


Date
17/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
BORG NIKOL vs SEGRETARJU PERMANENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, TERMINU TA` SITT XHUR GHALL-ISTITUZZJONI TAL-AZZJONI RELATTIVA
Summary
Huwa llum il-gurnata stabilit, li z-zmien ta' sitt xhur imsemmi fl-artikolu 469A(3) tal-Kap 12 huwawiehed ta' dekadenza. Dan ifisser li tali terminu ma jigix interrott jew sospiz bhalma jsehh fil-kaz ta' terminu ta' preskrizzjoni. Fuq kollox, fil-kliem innifsu tal-ligi, dak iz-zmien ta' sitt xhurjapplika ghal dawk il-kazijiet ta' stharrig gudizzjarju li jirreferu ghal eghmil amministrattiv lijkun ultra vires: ma japplikax fil-kaz ta' stharrig ta' eghmil amministrattiv li jinghad li jikseril-Kostituzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info