Reference: 290/2019

Judgement Details


Date
21/06/2021
Court
OF MAGISTRATES (CRIMINAL JUDICATURE)
Judiciary
AXIAK VICTOR GEORGE
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR ELLIOTT MAGRO) vs JASON CALLEJA U EMANUEL CALLEJA
ECLI
ECLI:MT:GKS:2021:127377
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IL-PRINCIPJU TA' NE BIS IN IDEM - KAP. 437, ART. 35 (1)(C)(III) - KSUR TAR-REGOLAMENTI DWAR IL-HARSIEN TA' L-GHOGGIELA - L.S. 439.01 - KSUR TAR-REGOLAMENTI DWAR IL-PROTEZZJONI TA' L-ANNIMALI MIZMUMA GHAL RAGUNIJIET TAL-AGRIKOLTURA - L.S. 439.09 - L-ATT LI BIH WIEHED IGIEGHEL ANNIMAL ISOFRI UGIEGH, TBATIJA JEW DWEJJAQ MINGHAJR BZONN - KAP. 439, ART. 8(2) - NUQQAS LI PERSUNA TIEHU DAWK IL-PASSI RAGONEVOLI SABIEX JIGU SALVAGWARDJATI L-HTIGIJIET TAS-SAHHA U L-BENESSERI TA' ANNIMAL LI TKUN RESPONSABBLI GHALIH - KAP. 439, ART 8(4) - NUQQAS TA' PERSUNA AWTORIZZATA MILLI TOSSERVA L-OBBLIGAZZJONIJIET TAL-IDENTIFIKAZZJONI U REGISTRAZZJONI TA' ANNIMALI U LI TIDDIKJARA C-CAQLIEQ TA' ANNIMALI LI JKUNU TAHT IR-RESPONSABILITA' TAGHHA
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info