Reference: 48/1997/1

Judgement Details


Date
22/10/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
RITCHIE HENRY PRO ET NOE vs DIMECH ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, NON USO - KONSIDERAZZJONIJIET LI JKUNU JRIDU JSIRU MILL-QORTI - LOKAZZJONI, NON USO - RELEVANZA TAL-FATT LI L-KERA TKUN QED TIGI DEPOZITATA FIL-QORTI - LOKAZZJONI, NON USO - TRATTATIVI BEJN L-INKWILIN U WIEHED BISS MIS-SIDIEN - LOKAZZJONI, NON USO - TRATTATIVI SABIEX L-INKWILIN ICEDI L-KIRJA - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` RESIDENZA
Summary
Meta l-inkwilin jabbanduna l-fond mikri lilu ghandu jitqies li hu jkun biddel id-destinazzjoni tal-fond.

Trattativi bejn l-inkwilini u s-sidien intizi sabiex l-inkwilini jcedu l-kirja m`ghandhom ebda rilevanza ghad-determinazzjoni tal-kwistjoni tan-non uso jekk dawn l-istess trattativi ma jirnexxux u wara l-inkwilini jibqghu ma jaghmlux uzu mill-fond. Barra minn hekk, trattativi bejn l-inkwilin u wiehed biss minn fost is-sidien ma jistghu qatt jorbtu lis-sidien l-ohra.

F`kazi ta` non uso, il-Qorti ghandha thares lejn il-fatti rizultanti u kemm-il darba jirrizulta li l-fond mikrighall-abitazzjoni ma ghadux hekk jintuza, u dan mhux temporanjament minhabba xi mard jew safar, izda permanentement, t-talba ghar-ripresa ghandha tigi akkordata. Il-fatt li l-kera tkun giet depozitata l-Qorti ma jirrifletti xejn fuq jekk l-fond lokat inbidillux id-destinazzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info