Reference: 475/2018

Judgement Details


Date
08/06/2021
Court
OF MAGISTRATES (CRIMINAL JUDICATURE)
Judiciary
AXIAK VICTOR GEORGE
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR SARAH MAGRI) vs ADRIAN CARL CAMILLERI (KI. NRU 252191M)
ECLI
ECLI:MT:TRF:2021:127144
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS LI BHALA RESIDENTI MALTI WIEHED JAVZA LILL-AWTORITA' BIL-WASLA TA' VETTURA REGISTRATA F'PAJJIZ IEHOR BIL-HSIEB LI JUZAHA FIT-TRIQ GEWWA MALTA - KAP. 368, ART. 21(1)(N) - NUQQAS TA' RESIDENTI MALTI LI JAVZA LILL-AWTORITA' BIL-WASLA TA' VETTURA REGISTRATA BARRA BIL-HSIEB LI JUZAHA FIT-TRIQ F'MALTA GHAL MHUX AKTAR MINN 30 JUM KONSEKUTTIV - KAP. 368, ART. 21(1)(J) - NUQQAS TA' RESIDENTI MALTI LI JIKSEB MILL-AWTORITA PERMESS TA' CIRKULAZZJONI TEMPORANJU GHALL-UZU TA' VETTURA REGISTRATA BARRA GHAL MHUX AKTAR MINN 30 JUM KONSEKUTTIV - KAP. 368, ART. 21(1)(K) - SEWQAN MINGHAJR LICENZJA TAS-SEWQAN - KAP 65 ART 15(1)(A)(3) - UZU TA' VETTURA LI MA' TKUNX GIET REGISTRATA TAHT L-ATT DWAR IR-REGISTRAZZJONI U L-LICENZJAR TA' VETTURI BIL-MUTUR - KAP. 368, ART. 21(1)(A) - UZU TAL-VETTURA MINGHAJR POLZA TAL-ASSIKURAZZJONI LI TKOPRI R-RISKJI TA' TERZI TERZI - KAP. 104 ART. 3(1)
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info