Referenza: 153/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/10/2002
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
FENECH ADAMI DR JOSEPH SIVE BEPPE vs AGIUS FELIX
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL, RESPONSABILITA` TA` EDITUR TA` XANDIRA RADJUFONIKA GHAL INTERVENTI TELEFONICI - LIBELL, XANDIRA RADJUFONIKA JEW VIZIVA
Fil-Qosor
L-artikolu 25 (1) tal-Kap.248 jiddisponi li l-awtur, l-editur u/jew il-persuna responsabbli ghall-pubblikazzjoni jitqiesu li agixxew xjentement jekk ma jigix pruvat il-kuntrarju u s-subinciz (2)jghid li l-editur jitqies li agixxa xjentement jekk, ghalkemm kien jaf x'kien fiha x-xandira, fiz-zmien qabel il-pubblikazzjoni taghha, ma jkunx zamm dik il-pubblikazzjoni.

Minn dan johrog li hemm prezunzjoni "juris tantum" ta' htija f'kaz ta' malafama kontemplata fl-art. 11 tal-Kap 248fil-kaz tal-editur, sakemm dan ma jippruvax li ma jkunx agixxa xjentement u din il-prezunzjoni li jkun agixxa xjentement hija wahda "juris et de jure" f'kaz li jigi pruvat li jkun jaf bil-kontenut tax-xandira nkriminata minn qabel u ma jwaqqafhiex. Umbaghad bhala "safety net" biex jaqbad dawk il-kazi li fihom ma tkunx tirrizulta din il-htija prezunta bazata fuq ix-xjenza, hemm l-artikolu 26 tal-Kap.248 li jiddisponi li l-editur li ma jkunx agixxa xjentement, ikun hati ghall-piena ta' kontravvenzjonijiet.

Illi l-prezunzjoni ta' agir xjentement tezisti biss, fejn l-editur kien jaf x'kien fiha x-xandira, w mhux fejn seta' kien jaf jew fejn seta' ppreveda x'ser jintqal, jew fejn bl-adoperazzjoni ta' mezzi teknici seta' jkun hemm xi hadd li jinterrompi x-xandira. Fil-kaz in ezami l-ligi titkellem car u l-prezunzjoni tax-xjenza "juris et de jure" tiskatta biss fejn l-editur ikunjaf minn qabel bil-kontenut tax-xandira. Ghalhekk l-argument li l-editur appellat f'dan il-kaz kienirresponsabbli ghax ippermetta l-uzu tal-istazzjon ghall-programmi "live" minghajr l-adoperar ta'"delay control system" ma jreggix.

L-unika persuna li tista' tempestivament tintervjeni biex twaqqaf dak li jkun qed jinghid fi programmi "live" b'"phone ins" hu il-prezentatur. Dan tal-ahharghandu responsabbilta' gravi biex ma jhallix li nies jithammgu u jigu ngurjati minn nies malintenzjonati li juzaw dawn il-programmi ghal skop malinn, prattika din li sfortunatament qed issir komunijekk mhux regolari.

Ir-responsabbilta' tal-editur, fl-assenza ta' xi emenda fil-ligi, sertibqa' cirkoskritta b'dak li hemm mahsub fl-art. 25 tal-Kap.248 kif emendat bl-Att X tal-1996. U meta l-editur jipprova li hu ma kienx jaf minn qabel bil-kontenut ingurjuz tax-xandira, hu jitqies lima agixxiex xjentement w allura jiskatta l-provvediment tal-art. 26.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni