Reference: 1135/2001/1

Judgement Details


Date
02/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SAMMUT ANTHONY vs PETERS JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO CAMBIARIA, TERMINU TA` HAMES SNIN GHALL-ISTITUZZJONI TAL-AZZJONI HUWA TERMINU TA` DEKADENZA - PRESKRIZZJONI, ACTIO CAMBIARIA KOLPITA B`PERIJODU TA` DEKADENZA TA` HAMES SNIN
Summary
L-Artikolu 541 tal-Kodici tal-Kummerc jipprovdi li "z-zminijiet kollha stabbiliti b'disposizzjoni tal-Kodici tal-Kummerc ghall-ezercizzju ta' azzjonijiet jew regressi li gejjin minn atti kummercali, huma perentorji."

L-Artikolu 542 tal-Kodici tal-Kummerc jipprovdi li azzjonijiet li gejjin minn kambjali jew minn biljetti negozjabbli jew promissory notes jaqghu bil-preskrizzjoni wara hames snin minn dakinhar li jaghlqu, u l-azzjonijiet li gejjin minn tratti jew cheques fuq bankiera jew kaxxiera jaqghu bil-preskrizzjoni wara hames snin mid-data taghhom.

Minkejja li dan l-artikolu juza l-kelma "preskrizzjoni" it-terminu ta` hames snin hemm indikat huwa wiehed ta` dekadenza u ghalhekk perentorju. Il-kelma "preskrizzjoni" uzata fl-artikolu 542 tal-Kap 13 hija biss intiza biex tindika t-terminu li fih ghandha tingieb l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info