Reference: 1331/2001/1

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
MUSCAT JOHN ET vs RADMILLI MAGGUR LOUIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, L-UNICI DANNI LI JIGU MID-DEWMIEN TAL-EZEKUZZJONI TAL-HLAS TA` SOMMA DETERMINATA HUMA L-IMGHAX BIR-RATA TA` TMIENJA FIL-MIJA FIS-SENA - OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI, DEKORRENZA TA` IMGHAX
Summary
Fejn l-obbligazzjoni jkollha biss bhala oggett il-hlas ta' somma flus determinata, id-danni li jigumid-dewmien tal-ezekuzzjoni ta' dik l-obbligazzjoni jkunu jikkonsistu biss fl-imghaxijiet fuq l-imsemmija somma mahduma bir-rata tat-tmienja fil-mija (8%) fis-sena, li jkunu dovuti bla ma jkun hemm ghalfejn li l-kreditur jipprova li bata xi telf minhabba d-dewmien.

Fil-kaz tac obbligazzjoni tac natura kummercjali, jista' jinghad ukoll li l-imghaxijiet jibdew jghaddu ipso jure bla htiega ta'talba ghalihom b'att gudizzjarju, u b'effett minn dak inhar li l-obbligazzjoni kellha titwettaq.

Dan il-principju huwa accettat u konsistentement applikat ukoll mill-Qrati taghna, ukoll fejn ma tkunx saret talba b'att gudizzjarju qabel l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info