Reference: 570/1996/1

Judgement Details


Date
02/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MICALLEF ANTHONY ET vs BUSUTTIL JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, ASSIKURAZZJONI MHIX LEGITTIMA KONTRADITTRICI F`AZZJONI GHAD-DANNI - KOLLIZJONI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHALLI LIL PERSUNA SSUQ VETTURA MHUX LICENZJATA U ASSIGURATA
Summary
L-assikurazzjoni ta` vettura involuta f` incident ma ghandhiex locus standi fi proceduri ghad-danniderivanti mill-istess incident qua konvenuta nkwantu din qatt ma tista' tigi mizmuma responsabbli ghall-incident fih innifsu.

Il-posizzjoni tas-socjeta' assikuratrici hija wahda kuntrattwali ucioe dik ir-responsabbilita' li tista' titwieled mill-polza ta' assikurazzjoni mahruga fuq il-vettura involuta fl-incident b'zieda ghar-responsabbilita' li din l-istess assikurazzjoni jista' jkollha fil-konfront tad-danneggjat u li tittwieled mil-ligi partikolari li tirregola l-kuntratt ta' assikurazzjoni fuq il-vetturi tas-sewqan. Bl-ebda mod ma tista' l-assikurazzjoni tirrispondi ghall-akkuzi liqedin jsiru fic-citazzjoni billi hija la qatt kienet u la qatt tista' tigi mizmuma responsabbli ghall-akkadut. Il-kwistjoni tar-responsabbilita' tal-assikurazzjoni ghalhekk tibqa' dejjem impregudikata bl-ezitu ta' dawn il-proceduri.

Min jippermetti lil persuna taht l-eta` li suq vettura hijawkoll passibbli ghad-danni derivanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info