Reference: 617/1997/1

Judgement Details


Date
02/10/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GEORGE CAMILLERI M/B YANA CAMILLERI vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT FONDAMENTALI GHAR-RISPETT TAL-HAJJA PRIVATA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, KORREZZJONIJIET FIC-CERTIFIKAT TAT-TWELID WARA BDIL TA` SESS PERMEZZ TA` INTERVENT KIRURGIKU - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, REKWIZITI ESSENZJALI F`AZZJONI GHAL KORREZZJONI TA` CERTIFIKAT TAT-TWELID WARA BDIL TA` SESS
Summary
Meta lment ta` natura kostituzzjonali jkun bazata inter alia fuq xi nuqqas tal-ligi Maltija huwa l-Istat Malti li huwa tenut responsabbli ghal tali nuqqas. L-avukat generali jirrapprezenta lill-Istatf`azzjonijiet ta` din in-natura.

Azzjoni intentata minn persuna li tkun qed tfittex li ssir korrezzjoni fic-certifikat tat-twelid wara bdil fis-sess taghha il-Qorti trid kun sodisfatta dwar: (a) il-genwinita` tar-rikorrent; u (b) il-bidla fis-sess tkun wahda irriversibbli.

L-Istat ikun qieghed jilledi id-dritt fondamentali ghar-rispett tal-hajja privata tal-individwu meta jonqos milli jipprovdi makkinarju sabiex una volta li tigi stabilita` l-identita` sesswali ta` individwu u litkun differenti minn dik riportata fic-certifikat tat-twelid tieghu, dan ic-certifikat jigi emendatsabiex jirrispekkja s-sesswalita` "gdida" definittivament skoperta, w inoltre li jipprovdi l-mezz kif jigi protett lil dak l-individwu id-dritt tal-privatezza fit-tgawdija ta' dik l-identita' "gdida".

Il-lezjoni tad-dritt fondamentali ghar-rispett tal-hajja privata tal-individwutigi kawzata mill-inerzja tal-Istat li jipprovdi makkinarju sabiex isiru l-korrezzjonijiet mehtiegafl-att tat-twelid u sabiex il-privatezza tal-individwu tigi protetta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info