Reference: 905/2001/1

Judgement Details


Date
02/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GALEA EDGAR NOE ET vs BUHAGIAR BENNY SIVE BENEDICT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, META KAROZZA TKUN GHADDEJJA MINN NAHA L-HAZINA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, RESPONSABILITA` TA` MIN IKUN HIEREG MINN GO GARAGE
Summary
F'incidenti awtombilistici bejn vettura mixja fit-triq ghall-affari taghha u vettura hierga minn garaxx li jisbokka fuq l-istess triq, jinkombi lis-sewwiq tal-vettura hierga ghal fuq it-triq li juza attenzjoni partikolari billi bil-manuvra tieghu jkun ser jostakola l-passagg liberu tal-vetturi fit-triq. Dan huwa aktar indikat meta l-istess vettura li tkun hierga minn gewwa garaxx jkollha vetturi ohra ipparkjati taht il-bankina fuq in-naha taghha sew fuq il-menin kemm fuq ix-xellug. Dan l-obbligujissarraf f'proper look out u cioe minn jkun hiereg jrid jaccerta ruhu li ma jkunx hemm traffiku gew fit-triq qabel ma jittanta johrog.

Il-fatt li l-konvenut seta' kien xi ftit 'wrong side' mhux fattur kontributorju ghall-akkadut billi fl-ewwel lok dan seta' kien kawzat minhabba l-vetturi pparkjati fuq ix-xellug tieghu, fit-tieni lok l-incident ma sehhx ma vettura gejja mil-faccata izda mavettura hierga minn gewwa garaxx, u fl-ahharnett bil-vizwali tajba li kellu l-konvenut dan kien assikurat li ma kienx hemm la vetturi gejjin u lanqas xi vettura hierga kif ghamlet dik ta' l-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info