Reference: 1316/1993/1

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
STAINES PATRICK NOE vs FALZON CHARLES ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, DIFETTI APPARENTI FIZ-ZMIEN TAL-KUNTRATT - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JISTA` JZOMM IL-KERA - PRESKRIZZJONI, AMMISSJONI TAD-DEJN - PRESKRIZZJONI, HLAS AKKONT TA` PARTI MID-DEJN LI TKUN AMMESSA - PRESKRIZZJONI, INKOMPATIBILITA` MAL-ECCEZZJONI LI L-AMMONT MITLUB HUWA EZAGERAT - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI TA` SENTEJN TAHT L-ART. 2153 TAL-KODICI CIVILI MA TAPPLIKAX GHAL AZZJONI GHALL-KUMPENS GHALL-OKKUPAZZJONI TA` FOND
Summary
Preskrizzjoni ta` sentejn fil-kaz ta` azzjoni ghad-danni mhux naxxenti minn reat kriminali ma tapplikax ghal azzjoni ghall-kumpens ghall-okkupazzjoni ta` fond.

Pagament akkont jinterrompi l-preskrizzjoni.

Id-debitur li jammetti li ghandu jaghti lill-attur, imma ma jirrikonoxxix bhala ezatta s-somma pretiza, jigi li jirrinunzja ghall-preskrizzjoni.

Jekk id-difetti fil-fond lokat kienu jidhru u l-kerrej setgha jinduna bihom huwa n-nifsu fiz-zmien tal-kuntratt, is-sid ma jkunxobbligat li jaghmel it-tiswijiet mehtiega.

Ebda inkwilin ma jista' motu proprju, izomm il-hlas tal-kera minhabba nuqqas tas-sid li jaghmel it-tiswijiet mehtiega. Biex inkwilin izomm il-kera wara li s-sid ikun naqas li jsewwi l-hsarat li jgarrab il-fond, irid isegwi l-procedura li timponi l-ligi fl-Artikolu 1541 u 1543 tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info